61:an

61:an, ett spel med möjlighet att vinna 100 kr upp till 3 000 kr vid vinst på full bricka inom 61 drag.

Ökar du insatsen så ökas också vinsterna med faktor x2 vid 10 kr brickinsats,  faktor x4 vid 20 kr brickinsats och faktor x6 vid 30 kr brickinsats.

Detta innebär att du kan vinna från 100 kr upp till 3 000 kr på full bricka inom 61 drag. Storlek på vinsterna, är beroende vilket slutnummer vinnaren har och brickinsatsen storlek. Vinstsumman grundar sig på 5 kr brickinsats och vid högre brickinsats så gäller ovanstående beräkning.

De aktuella brickpriserna är 5 kr, 10 kr, 20 kr samt 30 kr insats per bricka.

Vid brickinsatsen 5 kr, ger full bricka inom 61 drag med bingo på slutnummer inom, :

B = 100 kr,  I = 200 kr,  N = 300 kr, G = 400 kr, O = 500 kr.

Följ oss på Facebook