Bingo idag

Idag finns det ett 70-tal bingohallar i Sverige, från Luleå i norr till Malmö i söder. Samtliga hallar har ideella föreningar som förmånstagare och drivs oftast av serviceföretag som består av flera föreningar eller enskilda näringsidkare. De flesta föreningar bedriver idrottsverksamhet och ett av kriterierna för att medverka är att föreningarna har en omfattande ungdomsverksamhet, där medlemmar mellan 7 och 20 år är ett viktigt kriterium. 

Länsstyrelsen är vår tillsynsmyndighet och den som utfärdar lotteritillstånd, sköter kontrollen, beslutar vilka föreningar som får vara förmånstagare och godkänner avtal. Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet ser till att allt går rätt till och att pengarna fördelas rättvist. Det är också Länsstyrelsen som ger tillstånd till föreningarna i alliansen och kontrollerar att de har en sådan ungdomsverksamhet som krävs.

Bingohallarna delar ut stora belopp varje år direkt till det lokala föreningslivet, och sedan bingoverksamheten startade i Sverige på 1960-talet har den genererat över 10 miljarder kronor i nettobehållning. Dessa pengar har varit - och är - avgörande för många föreningars överlevnad. I takt med minskade bidrag och besparingar i stat, landsting och kommuner kommer bidragen från bingoverksamheten att spela en allt viktigare roll.

Utöver det traditionella bingospelet förekommer det även spel på så kallade värdeautomater i de flesta bingohallar. Detta sker i samarbete med Svenska Spel och tillsynsmyndigheten Lotteriinspektionen, vilket garanterar att kontrollen på automatspelet är lika bra som på bingospelet.

Högsta kontantvinstern i bingospelet får uppgå till ett basbelopp, med undantag för vissa speciella arrangemang, som till exempel Linkbingo, då man spelar samtidigt i flera hallar, och ett högre belopp kan delas ut. 

Den traditionella bingon står dock för huvuddelen av den totala omsättningen.  

Följ oss på Facebook