Gävle Idrottsbingo

Gävle Idrottsbingo AB heter det bolag som är serviceföretag och driftansvarigt för bingoverksamheten i Gävle. Det är ett bolag som startade upp verksamheten i sin nuvarande form under år 2007. Tidigare bedrevs driften i föreningsform. Bolaget ägs till 50% av Brynäs IF Hockey och 50% av Gefle IF Alliansförening.

Bingotillståndet, som är grunden till verksamheten, administreras av Gävle Bingoallians. Det nuvarande bingotillståndet gäller för perioden 2018-01-01—2019-12-31, med sina medlemsföreningar i Gävle. 

Gävle Bingoallians har en styrelse som följer verksamheten vid våra bingohallar. I den styrelsen ingår representanter från alliansens medlemsföreningar. 

Det finns två bingohallar i Gävle:  

  • Norra Kungsgatan 3 (Brynäsbingon)
  • Hattmakargatan 6B (GIF-Bingon)

Gävle Bingo en viktig del av föreningslivet i Gävle kommun. Där hela det ekonomiska överskottet från verksamheten fördelas mellan ett 70-tal medlemsföreningar i Gävle Bingoallians. 

Är Ni intresserad av ett annorlunda företagsevent?  Kontakta oss! 

Följ oss på Facebook