Gävlespelet 026

Gävle spelet 026, ett spel med möjlighet att vinna en rejäl jackpott på full bricka inom 59 drag, som därefter höjs med 100 kr per spelat spel, tills jackpotten går ut. Om du har full bricka på slutsiffrorna 0, 2 eller 6 så dubblas din vinst. 

Ökar du insatsen så ökas också vinsterna med faktor x2 vid 20 kr brickinsats  och faktor x3 vid 30 kr brickinsats.

Detta innebär att du kan vinna från 800 kr upp till 2 400 kr på full bricka inom 59 drag. Storlek på vinsterna, är beroendepå vilken aktuell summa jackpotten har och brickinsatsen storlek.

Notera att du dubblerar vinsten om du får full bricka inom 59 drag, och att du vinner på slutsiffra 0, 2 eller 6.

Vinstsumman grundar sig på 10 kr brickinsats och vid högre brickinsats så gäller ovanstående beräkning.

De aktuella brickpriserna är 10 kr, 20 kr samt 30 kr insats per bricka.

 Vid brickinsatsen 10 kr ger full bricka inom 59 drag  800 kr, denna pott höjs med 100 kr varje gång det spelas, tills potten går ut. Full bricka på slutsiffra 0, 2 och 6 ger dubbel vinst.

Följ oss på Facebook