Inbjudan till extra årsmöte.

Till samtliga deltagande föreningar i Gävle Bingoallians år 2018-2019.

Det extra Årsmötet hålls Tisdagen den 11 Juni kl: 18.30 på Scandic Gävle Väst.

Agenda för mötet

Information och beskrivning gällande den nya spellagstiftningen och dess konsekvenser gällande ansökningsprocessen inför ansökan om nytt speltillstånd med tillståndsstart 1 Januari 2020.

Extra Årsmötesförhandlingar:

1 Mötets öppnande.

2 Fastställande av dagordning.

3 Kallelse till extra årsmötet

4 Val av ordförande resp. sekreterare för mötet.

5 Fastställande av röstlängd.

6 Val av justeringsmän och rösträknare att jämte ordförande justera protokollet.

7 Styrelsens förslag till nya stadgar för bingoalliansen.

8 Mötet slut.

 

Förslag till nya stadgar kommer att utsändas innan den extra årsstämman.

 

 

Anmälan görs till Gävle Idrottsbingo, på e-post kentake@gavlebingo.se  eller telefon  026-14 12 27 (Kent-Åke Eriksson) senast Måndagen den 3 Juni. Om ni kommer mer än en person från Er förening, ber vi Er medta en fullmakt som utvisar vem som har rösträtt på årsmötet

Mötet avslutas med en fika. Vi hoppas att så många som möjligt kan komma, till detta viktiga möte.

 

Varmt och hjärtligt välkomna!

Gävle Bingoallians

Styrelsen 

Följ oss på Facebook