Inbjudan till ansökan gällande nytt bingotillstånd. Denna sida har uppdateras inför den nya kommande tillståndsperioden 2018-01-01--2019-12-31. 

Inbjudan till medlemsansökan gällande nytt bingotillstånd.

Nu har det blivit dags för Gävle Bingoallians att söka nytt bingotillstånd samt medlemsföreningarna att söka deltagande i Gävle Bingoallians. På Länsstyrelsens i Dalarnas uppdrag kommer Gävle Bingoallians även denna gång att administrera ansökningshandlingarna. Det nya tillståndet avser åren 2018-2019 (dvs för två år).

Om Ni önskar delta i Gävle Bingoallians under den kommande tillståndsperioden, vill vi att Ni läser igenom anvisningarna för ifyllande av poängformuläret samt fyller i bifogad ansökningsblankett/poängformulär och kompletterar med er förenings senaste verksamhetsberättelse och bokslut med resultat- och balansräkning samt intygar att uppgifterna i poängformuläret är korrekta genom underskrift av föreningens ordförande eller kassör.  Handlingar för medlemsansökan kan beställas från Gävle Bingoallians, på mailadressen: gavleidrottsbingo@gavlenet.se.... 

Ansökan skall sedan skickas till

Gävle Bingoallians, Norra Kungsgatan 3, 803 20, Gävle, och för att vi skall ha en möjlighet att lämna in underlaget till Länsstyrelsen för att hinna starta upp bingotillståndet direkt i Januari 2018 så måste den vara oss tillhanda senast Fredagen den 22 September 2017.

Vi kommer snarast därefter att överlämna alla ansökningshandlingar till Länsstyrelsen i Dalarna som sedan beslutar om deltagande i Bingoalliansen samt fördelning av nettobehållningen. Om någon av de efterfrågade handlingarna saknas måste Länsstyrelsen i Dalarna komplettera anmälningarna, vilket leder till att handläggningstiden för fastställande av fördelning av bingomedlen förlängs samt att starten av ev. bingotillstånd kan fördröjas.

Det är viktigt att ansökan är rätt ifylld och inskickad i tid! För att ansökningarna skall kunna behandlas på ett korrekt sätt, är det viktigt att alla uppgifter fylls i ansökan och att allt det efterfrågade underlaget bifogas.

Där vill vi än en gång betona att det skall stå antal gruppaktiviteter,1:a resp. 2:a halvåret 2016, ej belopp eller annat i rutorna för erhållit LOK (Statligt Lokalt aktivitetsstöd), antalet aktiva medlemmar i åldern 7-25 år för år 2016, som regelbundet deltar i föreningens verksamhet i rutan för medlemmar, samt beräknad årskostnad för verksamheten i aktuell ruta.

Med vänlig hälsning Gävle Bingoallians

 

Genom

Mats Bokström

 

Frågor angående ev. ansökan, samt beställning av ansökningshandlingar kan ställas till:

 

Gävle Idrottsbingo AB, Tel: 026-12 70 15, mail: gavleidrottsbingo@gavlenet.se...... 

Ytterligare information om Gävle Bingoallians finns att tillgå här på vår hemsida; www.gavlebingo.se

 

Följ oss på Facebook