Jacken

Jacken, med vinst upp till 3 000 kr.  

Detta spel spelas 3 gånger vid resp. antal drag, därefter höjs antal drag enligt nedan tills vi har en vinnare. 

Jacken är ett spel med möjlighet att vinna, från 500 kr upp till 3 000 kr, beroende på antal drag vinnaren har vid vinst på full bricka. 

Ökar du insatsen så ökas också vinsterna med faktor x2 vid 10 kr brickinsats,  faktor x4 vid 20 kr brickinsats och faktor x6 vid 30 kr brickinsats.

Detta innebär att du kan vinna från 500 kr upp till 3 000 kr på på full bricka, beroende på aktuell brickinsats och aktuellt antal drag.

De aktuella brickpriserna är 5 kr, 10 kr, 20 kr samt 30 kr insats per bricka.

Vid brickinsatsen 5 kr, ger alltid full bricka inom rätt antal drag 500 kr.

Spelet spelas 3 gånger med full bricka inom 59 drag = 500 kr. Om ingen vinnare finns, så höjs antal drag till 60 drag.

- spelas därefter 3 gånger på 60 drag och höjs därefeter till 61 drag.

- spelas därefter 3 gånger på 61 drag och höjs därefter till 62 drag.

- spelas därefter 3 gånger på 62 drag och höjs därefter till 63 drag.

- spelas därefter 3 gånger på 63 drag och höjs därefter till 64 drag.

Om vi får en vinnare i spelet, så startar spelet om med 3 gånger på 59 drag o.s.v.

Följ oss på Facebook