Korpen Gävle, en medlem i Gävle Bingoallians.

Korpen har varit förekommande i Gävle sedan 1945. I takt med att företagsidrotten växte och utvecklades och blev en form av folkrörelse växte också behovet av en gemensam administration och Gävle Korporationsidrottsförbund bildades i maj 1945. Från början inriktades aktiviteterna mest åt lagidrotter. Lagidrotter som exempelvis innebandy, fotboll och korphockey utgör fortfarande en stor del av Korpens verksamhet. Dessutom utgör de två anläggningarna på Bergsgatan och Bollhallen på Gävle Strand en stor del av den övriga verksamheten så som gruppträningspass och individuell träning i form av gym. I korpens lokaler hålls 70-75 pass i veckan i ca 15 olika varianter av träning så som bland annat gympa, aerobic och spinning. Korpen har nio anställda samt ett fyrtiotal ledare som leder pass för att få verksamheten att gå runt samt att få ett så brett och tillfredställande utbud som möjligt.  

 

Något Kenth Sennevall som arbetat på Korpen i drygt 20 år och som bland annat har ansvar för lagidrotter, marknadsföring ser i träningsutvecklingen är att Zumban som träningsform växt till en eftertraktad träning. Samtidigt ser Sennevall ett generellt intresse som växer för ordnade gruppträningspass något som Korpen kommer att satsa extra mycket på framöver då en ny gruppträningslokal nyligen iordningställts på Gävle Strand. Tillsammans med sina lokaler på Alderholmen och på Bergsgatan kan de bland annat tillfredställa sina ca 5000 medlemmar genom gruppträningar, gym och serietävlingar för lag.

 

Korpen kan rent organisatoriskt ses mer som ett förbund än en traditionell idrottsförening

i den meningen att man anordnar och administrerar egna seriespel och cuper och deltagarna kommer från andra organisationer som företag och föreningar mm. Målet är inte att gå med vinst, utan istället att driva en fungerande verksamhet där överskott går till att finansiera nya produkter eller förbättra utbudet. De största inkomstkällorna är medlemsavgifterna och deltagaravgifterna samtidigt är pengarna från Bingon en välkommen inkomst. Tidigare har Korpen anordnat egen Bingo på folkparken men med Gävle Bingoalliansen så blir vinsten större och tiden som tidigare lagts ner på egen bingo kan istället läggas på Korpen Gävle.

 

Vill du läsa mer om föreningen så klicka på nedanstående länk:

http://www.korpengavle.se/

 

 

Text: Tobias Bokström

 

Följ oss på Facebook