Nummerjakt

Högsta vinsten på Nummerjakten är 15 000 kr.

Nummerjakten är ett utspel med möjlighet att vinna från  500 kr upp till 5 000 kr, beroende på vilket slutnummer vinnaren har på full bricka, vid en insats om 10 kr/bricka.

Ökar du insatsen så ökas också vinsterna med faktor x2 vid 20 kr brickinsats och faktor x3 vid 30 kr brickinsats. Detta innebär att du kan vinna från 500 kr upp till 15 000 kr beroende på aktuell brickinsats.

Brick priserna är 10 kr, 20 kr samt 30 kr per insats/bricka.

Vinster:

Full bricka på nr: 75 = 5 000 kr.

Full bricka på nr: 74 = 4 000 kr.

Full bricka på nr: 73 = 3 000 kr.

Full bricka på nr: 72 = 2 000 kr.

Full bricka på nr: 71 = 1 000 kr.

Full bricka på nr: 61-70 = 800 kr.

Full bricka på nr: 51-60 = 700 kr.

Full bricka på nr: 31-50 = 600 kr.

Full bricka på nr: 1-30 =   500 kr

Följ oss på Facebook