Pyramiden

Högsta vinsten på Pyramiden är 1 200 kr till 3 600 kr, beroende på brickinsatsen.

Pyramiden är ett spel med möjlighet att vinna, på udda nummer, från 200 kr upp till 1 200 kr, beroende på vilket slutnummer vinnaren har på full bricka, vid en insats om 10 kr/bricka.

Ökar du insatsen så ökas också vinsterna med faktor x2 vid 20 kr brickinsats och faktor x3 vid 30 kr brickinsats. Detta innebär att du kan vinna från 200 kr upp till 3 600 kr beroende på aktuell brickinsats.

Brick priserna är 10 kr, 20 kr samt 30 kr per insats/bricka.

Vinster:

Full bricka på nr: 1 =  1 200 kr.

Full bricka på nr: 3, 5, 7 = 1 000 kr.

Full bricka på nr: 9, 11, 13, 15, 17 =  800 kr.

Full bricka på nr: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 = 600 kr.

Full bricka på udda nummer mellan nr: 33-49 = 400 kr.

Full bricka på udda nummer mellan nr: 51-75 = 200 kr

Följ oss på Facebook