Spel

Utöver våra utspel, så spelas ett rullande spelprogram som spelas varje timme, med spelen Udda/Jämnt, Pyramiden, 61:an, Gävlespelet 026, Chansem, Dragjakten samt Jacken. Mer information om dessa spel finns att tillgå under rubriken Rullande spelplan..

Enkelraden =  vågrätt, lodrätt eller diagonalt.

Bingo inom 7 drag på enkelraden och full bricka inom 50 drag ger 300 kr extra i utdelning oavsett brickpris.

Observera att brickan ni köpt gäller endast till det spelet. Du kan ej spara brickan till ett annat spel.

Ökar du insatsen så ökas också vinsterna med motsvarande faktor,  x2 vid 10 kr brickinsats,  faktor x4 vid 20 kr brickinsats och faktor x6 vid 30 kr brickinsats, detta om brickpriset är 5 kr, 10 kr, 20 kr samt 30 kr.

Om brickpriset är 10 kr, 20 kr, och 30 kr, så ökas också vinsterna med faktor x2 vid 20 kr brickinsats, faktor x3 vid 30 kr brickinsats.

Om brickpriset är 20 kr, och 30 kr, så ökas också vinsterna med faktor x1,5 vid 30 kr brickinsats. 

Tänk på att du måste vara 18 år för att få spela och vistas i våra lokaler.

Följ oss på Facebook