Starten, med chans att vinna 500 - 1000 kr på full bricka.

Detta utspel spelas endast vid första spelet respektive dag.

Radvinsten är 50 kr på rad ett och två, 100 kr på rad tre och fyra samt 500 kr på fullbricka, vid en brickinsats om 10 kr.

Ökar du insatsen så ökas också vinsterna med faktor x2 vid 20 kr brickinsats. 

Detta innebär att du kan vinna från 50 kr upp till 200 kr på radvinsterna, beroende på aktuell brickinsats

De aktuella brickpriserna är 10 kr samt 20 kr insats per bricka.

Detta spel ersätter Första Spelet/ Utspel 100 kr/rad fr.o.m. den 22/9 -14.

Följ oss på Facebook