Stjärnfall

Stjärnfallet, ett utspel med möjlighet att vinna upp till 6 000 kr på full bricka.

Full bricka med vinster, från 500 kr upp till 2 000 kr per spel detta beroende på vinnarens aktuell vinstnummers placering vid full bricka, vid en brickinsats om 10 kr/bricka.

Ökar du insatsen så ökas också vinsterna med faktor x2 vid 20 kr brickinsats och faktor x3 vid 30 kr brickinsats. Detta innebär att du kan vinna från 500 kr upp till 6 000 kr beroende på aktuell brickinsats.

Brick priser är 10 kr, 20 kr samt 30 kr i insats per bricka. Spelas på singelbrickor (enkel brickor).

Se placering på aktuell vinstbricka och vinstbelopp (kr) enligt nedan.

2000  500  800  500 2000

 500 1000  500 1000  500

 700   500 1000  500  700

 500 1000  500 1000  500

2000  500  800  500 2000  

Följ oss på Facebook