Triss

Triss med möjlighet att vinna 6 000 kr.

Triss är ett utspel med möjlighet att vinna från  500 kr upp till 2 000 kr, beroende på vilket slutnummer vinnaren har på full bricka, vid 10 kr insats per bricka.

Ökar du insatsen så ökas också vinsterna med faktor x2 vid 20 kr brickinsats och faktor x3 vid 30 kr brickinsats. Detta innebär att du kan vinna från 500 kr upp till 6 000 kr beroende på aktuell brickinsats.

Brick priserna är 10 kr, 20 kr samt 30 kr per insats/bricka. Spelas på singelbrickor (enkel brickor).

Vinster:

Full bricka på nr: 1-25 = 500 kr.

Full bricka på nr: 26-50 = 1 000 kr.

Full bricka på nr: 51 -75 = 2 000 kr.

Följ oss på Facebook